Facebook Twitter Google Plus

De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn (Doopdienst)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:28 november 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Lezing: Exodus 14:1-22
Tekst: Exodus 14:14

Kunnen wij omgaan met teleurstelling of tegenslag? Zijn we erop gericht om het leven van onszelf en onze kinderen helemaal perfect te maken?
Hoe voeden we onze kinderen op? En hoe helpen we als gemeente ouders daarin?
Laten we met z'n allen achter God aan gaan, net als het volk Israël door de Rode Zee.
Of willen we net als de Israëlieten terug naar de slavernij?
Daar in de woestijn wordt het Advent. Kijk naar wat God gaat doen!
Geloven is God Zijn werk laten doen en vertrouwen dat het goed zal aflopen.

Doopdienst
De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Seth den Boon (Seth): "De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand."  (Psalm 121:5)
Maartje Johanna Hendrika Kraaijeveld (Maartje): "Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u." (Jesaja 41:13)
Casper van der Kruijt (Casper): "En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël." (Jesaja 45:3)
Jefta Benjamin Lok (Jefta): "Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat." (Jozua 1:9)
Daan Micha Andreas Voortman (Daan): "Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God." (Psalm 22:11)