Facebook Twitter Google Plus

De juiste voorbereiding (bediening H. Doop)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:20 maart 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Lezing: Johannes 12:1-11

Een goede voorbereiding is heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld op wintersport gaat, of als je een huisdier wilt, of als je een kindje krijgt. Hoe bereid je je daarop voor?

Wat doet Maria in dit tekstgedeelte? In Bethanië is een feestelijke maaltijd, Lazarus die gestorven was en weer leeft is erbij, en Maria doet ineens iets bijzonders. Ze heeft een fles uiterst kostbare zalf, zalft Jezus daarmee en droogt met haar haren Zijn voeten af.

Dit is meer dan dankbaarheid voor de opwekking van Lazarus. Zij heeft gezien dat Jezus de Messias is, en ze zalft Hem tot koning. Nardusolie is de geur van koningen, een sterke geur die nog dagenlang te ruiken was. Ook toen Jezus gevangen genomen werd en gekruisigd werd, moet deze koninklijke geur nog om Hem heen gehangen hebben.

De zalving van Jezus heeft alles te maken met de doop. Verspreiden wij ook de geur van Christus?

Doopdienst
De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Ezra Matthias Beets:"Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u."  (Jesaje 41: 13) 
Klik hier voor een verslag van de doopdienst.