Facebook Twitter Google Plus

De Naam niet misbruiken, maar belijden


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:11 oktober 2020
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Schriftlezing: Exodus 3, 1-15

De  eigentijdse weergave van prof.dr.W.Verboom:

Vraag 99:Wat gebiedt God in het derde gebod? Antwoord: Dat wij Zijn Naam niet lasteren door vloeken of valse eed, en de ontheiliging van Zijn Naam bestrijden. Hij wil dat we Zijn heilige Naam alleen eerbiedig gebruiken en prijzen in al onze woorden en daden.

Vraag 100: Is het lasteren van de Naam van God dan zo´n grote zonde? Antwoord: Ja, want er is geen zonde die God meer tot toorn verwekt. In Israël kreeg men de doodstraf (Leviticus 24, 10-23)

Klik hier voor de hand-out.