Facebook Twitter Google Plus

De verzoeking in de woestijn


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:12 januari 2020
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:T. Jakobs (Leiden)

lezing: mat 3 ; 13 - 4 : 11. Hebr 4 ; 14 - 5 : 10.

Tekst: Mattheüs 4:1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.

Geloof betekent ook aanvechting en strijd. Het 'ik' centraal bij protestanten en om ons heen. En toen - en toen: doop en verzoeking na elkaar - als Israels uittocht en Elia? vlucht. De realiteit van satan. Autonome processen en mensonterende systemen anno nu. het gevaar van strikt doogevoerde 'als-dan' logica, een bitter einde en een consequent systeem. Woestijntijd is test op toewijding. Jezus werd 1 met ons. Wie is Hij? Stel al je vragen - maar let op waar je je antwoorden haalt. Henri Nouwen over verleidingen nu: a. brood is willen grijpen naar welvaart ; b. springen - gezien willen worden ; c. macht - wat je hebt bereikt. Het bevrijdend evangelie.

we zingen Lied 454 uit Weerklank:

Onrustig leef ik, opgejaagd,
door duizend dromen uitgedaagd
die liegen, lokken en verleiden; de boze, briesend als een leeuw,
gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw
tot U, o God: Kom mij bevrijden!