Facebook Twitter Google Plus

Dienen in een levende gemeente op kosten van God


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:20 januari 2019
Kerk:Dorpskerk
Predikant:W.C. Polinder (Putten)

1 Petr 4 VS 1 - 11; vs 7 - 11

De tijd is nabij. Kenmerken ve levende gemeente: 1. Biddend. 2. Liefhebbend. Liefde is een werkwoord. Het Grote geheim in het leven ve ambtsdragers. Onvoorwaardelijke, gevende liefde. 3. Gastvrije gemeente. Ruimte in je huis en in je hart. Beschikbaar zijn. 4. Een dienende gemeente. Charismata, gaven die de Geest uitdeelt. Dienen in woord en daad uit kracht die God schenkt

=====

Bevestiging ambtsdragers
Harmen Jan Bakker (Harm-Jan): "Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid."(1 Timotheüs 4:12)
Teunis Kristiaan de Bruin (Kristiaan): "En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem." (Kolossenzen 3:23)

Klik hier voor een (foto)verslag van de eredienst.