Facebook Twitter Google Plus

Dood of leven? God heeft het laatste woord!


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 2 mei 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:R. v.d. Knijff (Bleskensgraaf)

Schriftlezingen: Ez.37: 1-14 en 1 Kor. 15: 12-23. Daarbij HC vr./ant. 45
Thema: "Dood of leven? God heeft het laatste woord!" 

De opstanding van Christus is voor ons een bewijs dat wij ook eens zullen opstaan (oude vertaling: een zeker
pand onzer zalige opstanding).
In hedendaagse muziek blijkt dat mensen er niet mee kunnen leven dat de dood het laatste woord zou hebben. Ook in de kerk denken we soms makkelijker abstract, aan "de zielen voor Gods troon in de hemel," dan over de opstanding en het leven op de nieuwe aarde. Te onvoorstelbaar? Alle doodsbeenderen op een enorme begraafplaats opnieuw tot leven? (Ezechiël) Ja, alles is mogelijk bij God! Christus is de Eersteling, belofte van een grote oogst. Hij is het Hoofd, waarna noodzakelijkerwijs het lichaam volgt. Jezus leeft en wij met Hem!