Facebook Twitter Google Plus

Een ezeltje van Jezus en een ezeltje voor Jezus (Doopdienst)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:28 maart 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

De schriftlezingen in deze diensten zijn 2 Samuël 5: 4-8 en Mattheüs 21: 1-17. De tekst voor de preek is
Mattheüs 21: 14-16. B.

EZEL - Eervol, Zachtmoedig, Eenvoud, Lastdrager. Waar sta jij? Ligt jouw jas daar? Franciscus van Assisi. Kloppen mijn daden? Zijn wij vrij? Dragen en verdragen.

Heere, laten wij (oud en jong) ezeltjes zijn voor U en voor de mensen om ons heen.  ‘draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus!’ (Gal.6:2) Voor God en de naaste in plaats van een lastpak een lastdrager zijn…

=========

Doopdienst
De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Sophia Elizabeth Plomp (Sophie): "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen." (Jesaja 53 vers 4a)
Dante Sophia Lauren v.d. Heuvel (Dante): "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld." (Jesaja 53 vers 5a)
Micha Joas van Eijk (Micha): "De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." ((Jesaja 53 vers 5b)