Facebook Twitter Google Plus

Een lofzang vol zegen


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:21 mei 2023
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:H. Markus (Leerdam)

Lezing Ef.1:1-14.


Tekst v.3, "Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus"


De Heere Jezus ging naar de hemel, terwijl Hij Zijn discipelen zegende. En nog is Hij vanuit de hemel bezig, om ons de winst van Zijn volbrachte werk uit te keren. En hoe rijk maakt Hij ons! Paulus "zingt" over deze enorme rijkdom van Gods zegen in Efeze 1: de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.