Facebook Twitter Google Plus

Een schokkend antwoord op Daniëls gebed


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:18 september 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:W.C. Polinder (Putten)

Schriftlezing: Daniël 9: 1 -7, 17-27. Tekst: vers 26: “Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelf zijn”.

Daniël leest Jeremia 29 vers 10, die woorden raken hem. Na 70 jaar zal God Zijn volk terugbrengen naar Jeruzalem. Daniël maakt zich klein voor God en vraagt of Hij Zijn belofte wil vervullen. De Heere luistert, maar Zijn antwoord is opmerkelijk en schokkend. Profetie over het lijden en sterven van de Heere Jezus, zonder dat iemand het voor Hem opneemt. Evangelie! Hij onschuldig opdat schuldigen worden vrijgesproken. Alles voor de (A)ander. Onze toekomst ligt in Zijn handen.