Facebook Twitter Google Plus

Een stem uit de hemel


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:21 november 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:D.J.W. Kok (Stolwijk)

Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11

Tekst: vers 1 en 2 “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden”

Jesaja heeft voor het volk dat al 70 jaar in ballingschap leeft een boodschap vol troost, vrede en perspectief: de Koning komt en iedereen zal het zien! Het volk reageert vol ongeloof en vermoeid: nu nog een ommekeer? Ondanks de ontrouw van het volk en van ons, verlaat Hij hen en ons niet. God grijpt in. Hij (Jezus) komt, de strijd is vervuld, de ongerechtigheid is verzoend: Evangelie! Vredevorst. Het Woord van God bestaat voor eeuwig. Hij blijft trouw aan Zijn belofte.