Facebook Twitter Google Plus

et geweldige van God met Pinksteren


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 5 juni 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:P. Vroegindeweij (Lexmond)

Lezing: Handelingen 2:1-13, 1 Petrus 2:1-10

Op het Pinksterfeest werden Gods grote werken verkondigd in alle talen. Zo'n dertig jaar later roept Petrus de 'vreemdelingen in de verstrooiing', op om Gods deugden te verkondigen. De goede eigenschappen van God, die zichtbaar worden in Jezus.
Als we aan het goeddunken van ons eigen hart zijn overgelaten, dan verwerpen we Jezus als een steen des aanstoots, maar God heeft wat anders met ons voor. Dat blijkt met Pinksteren!
Niemand hoort vanzelf bij het volk van God, maar er is plaats voor iedereen. Het Evangelie is een krachtig tegengif tegen uitsluiting en racisme.
Hoe verkondigen wij de geweldige dingen die God doet, buiten en binnen de kerk?