Facebook Twitter Google Plus

Gebed om terugkeer


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:22 maart 2020
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:M. Maas (Dordrecht)

Lezing ps 85

Een gelegenheidspreek in lijdenstijd. (Een lege kerk ivm Corona)

Tekst vs 5 Breng ons terug, o God van ons heil, doe Uw toorn over ons teniet. 9. Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.

Ruttes toespraak en die van Trump. Dr F de Graaff: zover van huis zijn dat je de weg terug niet meer weet. Zien wij Gods vinger in de crisis? Zijn wij bereid ons gedrag aan te passen? ‘Ik’ : de omslag in vs 9. Grote veranderingen beginnen bij enkelingen - horen en gehoorzamen. Steeds meer willen horen en zien - Veeleisende goden. De noodrem. Gods nee. Vrede en verzoening in je leven die ten goede komt aan land en volk.