Facebook Twitter Google Plus

Geen andere naam dan de Naam van Jezus


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:10 oktober 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Schriflezing: Handelingen 3:1-12, 4:1-12, H.C. Zondag 11 vraag en antwoord 29 en 30

Het verhaal van de man in de put. De bedelaar aan de poort wordt genezen in de Naam van Jezus en hij danst en springt door de tempel. Worden wij blij als we die Naam horen? Jezus, Zaligmaker, Heel-maker, Redder. De genezingen waarover we lezen in het Nieuwe Testament zijn tekenen die laten zien Wie hij eigenlijk is, dat Hij redt en geneest. Jezus is alles of niets. Vinden wij echt álles in Jezus, om heel te zijn en vol te worden?