Facebook Twitter Google Plus

Geven maakt rijk


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:29 januari 2023
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Schriftlezing 1Kron.29:10-20, Luk.16:1-13
HC v.a.110, 111

De gelijkenis die Jezus vertelt in Lukas 16, over de onrechtvaardige rentmeester, is misschien wel de moeilijkste uit de Bijbel. Want wat wil Jezus ons er nu precies mee leren? Is het een "verticale boodschap", gaat het over onze verhouding tot God? Of is de kern juist "horizontaal" en gaat het om relaties tussen mensen onderling? Dat laatste lijkt zeker het geval: hoe gaan wij om met bezit van onszelf en dat van een ander? Maar dan blijkt het verticale aspect helemaal aanwezig! Want wat heb je, dat je niet hebt ontvangen van God?