Facebook Twitter Google Plus

Hemelse liturgie


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:26 juni 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:C. van den Berg (Gouda)

Schriftlezing: Openbaring 15

Het visioen dat Johannes krijgt, toont een blik in de hemel. Een glazen zee, verstild, onbeweeglijk, doorzichtig en kristalhelder. Met staande mensen die het beest (symbool voor het Romeinse Rijk) hebben overwonnen door hun geloof in Jezus Christus. Ze spelen en zingen het lied van Mozes en het Lam (Exodus 15, Deuteronomium 32): lofprijzing en dankzegging aan de God van Israël. De glazen zee vermengd met vuur, symbool voor Gods heiligheid en het vervolg van het visioen. Zeven schalen vervuld met de toorn van God. De Naardense Bijbel vertaalt hier: hartstocht. Diep geraakt, bewogen. God zal recht doen, Zijn vuur zal alles louteren. Niets kan ons van Zijn liefde scheiden. Het visioen wijst ons in de richting van de hemel waar de hemelse liturgie wordt gezongen. Zingt u hier op aarde al mee?