Facebook Twitter Google Plus

Het gesprek met Nicodemus - wedergeboorte


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:23 januari 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Schriftlezing Johannes 3: 1-13.

tekst: vs 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

Ook hier leert Jezus ons dat we door het geloof in Hem wedergeboren worden. Het moet ons treffen hoe verschillend Jezus met mensen omgaat als Hij hen inwint voor Zijn zaak. Hoe verschillend is  de ontmoeting van Jezus met de vrouw uit Samaria en die met Nicodemus. Leerzaam voor predikant, voor ouderlingen (in pastoraat)... voor ons allen om in Jezus’ spoor een pastorale gemeente te zijn.