Facebook Twitter Google Plus

Het is niet tegen te houden (doopdienst)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:10 juli 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Schriftlezing: Handelingen 10:34-48
Tekst: "Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?"  (Handelingen 10:47)

Hoe kun je water tegenhouden? We hebben hier dijken, gemalen, sluizen, stormvloedkeringen...

Is er iemand die het doopwater kan tegenhouden? Petrus heeft ontdekt dat het Evangelie nog veel ruimer is dan hij eerst dacht. Gods liefde begon lang geleden zichtbaar te worden zoals een klein stroompje water, in het begin bij een aantal individuele mensen, daarna met een heel volk waarin God laat zien Wie Hij is, en na Pinksteren verspreidt het Evangelie zich over de hele wereld.
De centurio Cornelius hoort nergens echt bij. Hij zal nooit een echte Jood worden, en in de Romeinse cultuur voelt hij zich niet meer thuis. Maar God maakt geen onderscheid tussen mensen. Jezus is voor alle mensen!

===

Doopdienst
De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Joab Baldé:"Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."  (Johannes 7: 38) 

Klik hier voor een (foto)verslag van de doopdiensten.