Facebook Twitter Google Plus

Ik ben


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:21 februari 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:C. van der Scheur (Eemnes)

Schriftlezing: Joh. 18: 1-11

Tekst: vers 8: “Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan”

Als de soldaten komen, loopt Jezus zelf op hen af en geeft Zich gevangen. Uit de grondtekst blijkt dat Jezus de eigennaam van God gebruikt: “Ik ben”. Daarmee identificeert Hij zich als God zelf en laat Hij zien Wie de regie in handen heeft. De soldaten (ruim 600!) vallen machteloos ter aarde neer, maar gaan daarna verder alsof er niets gebeurd is. Hoe gaat dat in ons leven? Jezus wil dat de discipelen mogen gaan. Daarmee laat Hij zien dat Zijn volk Hem ter harte gaat en daarin ook Zijn bewogenheid met ons. Het wonder van de plaatsvervanging, Hij voor mij.