Facebook Twitter Google Plus

Is God er wel? Leerdienst


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:10 januari 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

De schriftlezing in deze dienst is Handelingen 2:37-47

Over Heid. Cat. Zondag 25, vraag en antwoord 66 t/m 68. Daar worden we onderwezen in de betekenis van de sacramenten. Christus gaf ze als ‘extra hulp bij (on-) geloof’. Wanneer de sacramenten bediend worden, vieren we het heil en worden we ook in het geloof versterkt.

Luther zei eens: het geloof is een onrustig ding. Het wordt aangevochten, de gelovige heeft een strijd en worstelt (soms) met twijfelvragen. Nu komt God ons te hulp met twee ritue len/symbolen: Doop en Avondmaal. Om te gebruiken…! Gebruiken tot Gods eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente.