Facebook Twitter Google Plus

Jezus en de overspelige vrouw


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:10 juni 2018
Kerk:Dorpskerk
Predikant:G. van Wolfswinkel (Everdingen)

Schriftlezing: Johannes 8: 1-11; Ned. Gel. Belijdenis art 20

1. een herkenbaar verhaal; 2. een wonderlijk verhaal; 3. geen veroordeling maar op weg; 4. onze gemeente als plek om met onze zonden voor de dag te komen.

Tucht. Mensen trekken tot Jezus. Onze reactie. Loofhuttenfeest - gevaar van losbandigheid. Betrapt - schijnheiligheid. Jezus veroordeelt niet. Waar Jezus komt ga je zien of niet zien - geeft scheiding. Tucht = in de ontmoeting naar Jezus wijzen. Oefenen met vergeven van elkaars kleine zonden. Bonhoeffer: 'Waarom zijn we eenzaam?' Openheid - biechten. Priester zijn voor elkaar, Jakobus 5 : 16.