Facebook Twitter Google Plus

Jezus Koning - de vijanden onder Zijn voeten


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:13 mei 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Schriftlezingen: Psalm 110, Lukas 24: 50-55, 1 Kor. 15: 20-28
Tekst 1 Kor. 15: 25 "Want Jezus moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd"

Om goed te zien, moet je open oren hebben! Want wat je met je ogen ziet, is niet het hele verhaal...
Jezus troont na Zijn Hemelvaart aan Gods rechterhand, het centrum van de macht. Hij heeft alle vijandschap teniet gedaan, het is Pasen geweest, "Ons staat een sterke held terzij". Jezus is Koning, over de wereld, het Joodse volk (INRI!) en Zijn kerk. Wij zien nu nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn (Hebreeën), maar bij Zijn wederkomst zal elke knie zich buigen! Niet (altijd) zien en toch geloven: Hem is gegeven alle macht, in hemel en op aarde!