Facebook Twitter Google Plus

Jobs antwoord


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:22 januari 2023
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Job 9:1-12.

Gaat het boek Job over "de zin van het lijden", of "de regering van God"? Zo lijkt het wel te zijn als je luistert naar de wijze betogen van Jobs vrienden. Maar het gaat in dit bijbelboek over de vraag: zal Job God loslaten in zijn lijden? Job strijdt met God, strijd OM God. Is Hij er voor Job?
De wijze vrienden worden met feiten geconfronteerd en trekken hun conclusies, maar Job wordt met God geconfronteerd en komt tot belijden.
Job leert: ware wijsheid is daar, waar een mens God ontmoet. Hoe zou een mens, (zelfs een rechtvaardige zoals Job), rechtvaardig zijn voor de Heilige God? "Mijn Rechter zal ik om genade smeken."