Facebook Twitter Google Plus

Klederdracht: Ons doopkleed (doopdienst)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:10 juli 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17.
Tekstgedeelte: "En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam." (Openbaring 7: 13 en 14)

Klederdracht trekt bekijks, vertelt waar de persoon die het draagt vandaan komt. Johannes ziet mensen in witte klederen. Waarom wit? Waarom is doopkleding (meestal) wit? Wat betekent het "bekleed te zijn met Christus"? En merkt onze omgeving iets van ons "doopkleed"?

===

Doopdienst
De drie dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Markus Tonie ter Maat (Aron): "Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed." (Galaten 3: 27)
Mirthe Johanna Adriana Oudshoorn (Mirthe): "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Romeinen 6: 4)
Jack Engel Verdoold (Jack): "Jezus (..) riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God." (Lukas 18: 16)

Klik hier voor een (foto)verslag van de doopdiensten.