Facebook Twitter Google Plus

Lessen voor het ambt (en voor iedereen)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 9 januari 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.J.R.Treur (Bodegraven)

Johannes 1:35-43
Boven het Bijbelgedeelte staat "de eerste discipelen", je zou ook kunnen zeggen: de eerste ambtsdragers. Wat leren we van dit gedeelte? Alleen dat ambtsdragers mensen tot Jezus brengen, zoals Andreas Petrus bij Jezus bracht? Als je alleen daarop de nadruk legt is het gevaar groot om teleurgesteld te raken in het ambt. Begin bij de boodschap van Johannes: Zie het Lam Gods, verwijs naar Christus in de context van zonde en genade. Dan zullen er zijn die Jezus gaan volgen. En leer van Jezus om open vragen te stellen aan nieuwkomers: "Wat zoekt u?" Johannes en Andreas zitten aan Jezus' voeten, in Zijn woning, leren Hem kennen. Pas na zelf te zijn geraakt en gevoed door Zijn Woorden, gaat Andreas naar Petrus om hem vervolgens tot Jezus te leiden.

 

Bevestiging ambtsdragers:
Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier kregen de broeders van Mourik en Rietveld een persoonlijke tekst mee:
Willem van Mourik (Wim): "Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft." (1 Samuël 12: 24)
Andreas Nicolaas Christiaan Rietveld (André): "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15: 13)

Klik hier voor een (foto)verslag van de bevestigingsdienst.