Facebook Twitter Google Plus

Na de maaltijd


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 3 juli 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Schriftlezing Handelingen 9:20-31
Tekst v. 20 "En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is."

Nadat Ananias Paulus de handen had opgelegd, werd hij door de Heilige Geest een ander mens. Want die handoplegging hield zowel acceptatie als genezing in. Bovendien werd Paulus gedoopt. Dit alles leidde ertoe dat Paulus meteen predikte dat Jezus de Zoon van God is! Maar wat levert dit op? Onbegrip, vervolging, wantrouwen! Uiteindelijk belandt hij waar hij vandaan kwam: in Tarsus.

Wat brengt het vieren van het avondmaal ons? Gesterkt geloof, vertrouwen en nieuwe energie? Of teleurstelling, tegenwerking, onbegrip en lijden? Brengt het ons ook terug naar de wortels van ons leven?
Gelukkig voor Paulus was er in Jeruzalem Barnabas, die zich over hem ontfermde. Heeft onze gemeente ook Barnabassen, die nieuwkomers onder hun hoede nemen?