Facebook Twitter Google Plus

niet God beroven maar Hem geloven


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 9 februari 2020
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:P. Vroegindeweij (Lexmond)

lezing: Mal 3 : 6 - 12. 2 Kor 9 : 6 - 15.

7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
8. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.
11. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.
13. want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen.
14. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de allesovertreffende genade van God over u.
15. Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!