Facebook Twitter Google Plus

Niet zonder uitwerking


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:18 april 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:T.C. Verhoef (Nijkerk)

Schriftlezing: 1 Korinthe: 15: 1-11

Paulus laat zien dat Pasen echt iets actueels betekent. De Heere Jezus is opgewekt naar de schriften: dit is Hem echt. Hij is aan zijn discipelen verschenen, en is in die verschijningen Dezelfde. Hij wil ze erbij halen. Hij is ook aan Paulus verschenen. Het is ook voor u en jou mogelijk! Het zal toch niet waar zijn dat Zijn opstanding tevergeefs is geweest? Hi wil meer tot Zijn recht komen in uw/jouw leven. De overwinning met Pasen brengt echt iets teweeg: geef het betekenis!

Klik hier voor het stencil met toelichting en vragen om over door te praten.