Facebook Twitter Google Plus

Onder de vijgeboom (Doopdienst)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:16 januari 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

In de tijd voor de Reformatie (in kathedralen) werd de doopvont meestal opgesteld in een doopkapel, die zich doorgaans dicht  bij het portaal (de hoofdingang) van de kerk bevindt. De doopvont kon ook buiten het hoofdgebouw, in een baptisterium staan. Je kwam de Kerk niet binnen dan ‘door De Doop’. De Doop is het sacrament van de inlijving in Gods Gemeente. God maakte contact. Dan begint voor ons de zoektocht. We leren ‘zitten onder onze vijgenboom’. Daar doen we kennis van God op. Daar worden we toegerust om met God te leven... toegerust om discipel van Jezus te zijn.

De schriftlezing is Johannes 1: 44-52. Daar treffen we Nathanaël aan, zittend onder de vijgenboom.
Tekst: Johannes 1:49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.

Lees je Bijbel, bid elke dag.

========

Doopdienst
De twee dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Yaél Carmen Vergeer (Yaél): "Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft." (Johannes 15, 1 en 4)
Ezra Vergeer: "Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." (Johannes 15, 5)

Klik hier voor een (foto)verslag van de doopdienst.