Facebook Twitter Google Plus

Opstand tegen de dienst van God


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 4 juli 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:dr. A. Goedvree (Hoevelaken)

Schriftlezing Daniël 8:1-14
Tekst v 9-14
Het visioen in Daniël 8 lijkt op het eerste gezicht onbegrijpelijk: een ram met 2 ongelijke hoorns, die in vliegende vaart wordt verdreven door een geitenbok met één grote hoorn. Nadat de grote hoorn afbreekt, verschijnen er 4 kleinere, waarbij uit 1 ervan weer een nieuwe hoorn groeit. De uitleg (deels in het vervolg van Daniël 8) laat zien hoe betrouwbaar de profetieën in de Bijbel zijn! Daniël voorziet hoe Babel zal vallen, de Meden en Perzen opkomen, en worden verslagen door de Grieken met Alexander de Grote. Als hij sterft valt het rijk in vieren en uit één ervan komt Antiochus Epiphanes. Hij haat de Joden en de God van de Joden. Hij trekt op tegen het sieraadland (Israël) en vernietigt de dagelijkse tempeldienst. Maar zijn tijd is beperkt! "Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden"

Vandaag de dag is de geest van Antiochus nog net zo actief! Kijk naar het antisemitisme, de secularisatie, hoe de dagelijkse dienst aan God onder druk staat en hoe Gods instellingen worden omver geworpen. Die geest heeft het gemunt op de tempel van ons hart. Maar zie uit naar Gods grote dag!

Klik hier voor PDF met orde van dienst, preekschets, verdiepingsvragen en kleurplaat voor de kinderen.