Facebook Twitter Google Plus

Psalm 1


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:12 september 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:M.J. van Oordt (Delft)

Lezing: psalm 1

"Welzalig ..." - vanaf het begin is God een God die zegent.

In de Wet van God (de Torah) gaat het niet alleen over de geboden en verboden, maar vooral ook over de manier waarop God met Zijn volk omgaat. Hoe wil God dat je gelukkig wordt?

Welk advies volg je, waarop stem je je handelen af?
Dag en nacht overdenken... wat betekent dat in de praktijk? Wees sterk en moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig de Torah (Jozua 1)
Vreugde vinden in de Wet... verlangen hebben om zo met Hem te leven. Hoe kom je aan dat verlangen?

Een opdracht komt in de Bijbel altijd met een belofte!