Facebook Twitter Google Plus

Rust in het heden


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 1 december 2019
Kerk:Dorpskerk
Predikant:T. Jacobs (Leiden)

Schriftlezingen: Psalm 95 en Hebreeën 3:7 - 4:13.
Tekst: "Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. (Psalm 95 vs 7a)


Met de psalmen onderweg naar Kerst. Drie punten: 1 Wat staat er. 2 Verharding. 3 Weest vrolijk.

De opbouw van dit oude Joodse lied. Als Gods Woord voor je open gaat. Verharding: Vanuit je gevoel - de Kerstsfeer. Verharding vanuit het verstand. Hoogmoed, verlichtingsdenken. verharding vanuit je handelen. Bv loopje met de waarheid, ontaarding van sexualiteit, oneerlijkheid. In kleine stapjes. De oproep vanuit de psalm. Een oprecht hart, zingend hart, aanbiddend hart. Leg je leven in Gods handen, op de knieën. gericht zijn op God.