Facebook Twitter Google Plus

Samen bouwen in Gods Koninkrijk


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:18 september 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:D.J.W. Kok (Stolwijk)

lezing: Neh 3.

Tekst: Nehemia 3:1 Toen stonden Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de Honderdtoren heiligden ze hem, tot aan de Hananeëltoren.

Van sommige Bijbelgedeelten vraag je je af, waarom ze in de Bijbel staan. Wat moet je met een namenlijst als hier in Nehemia 3? En al die poorten die specifiek genoemd worden, zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld de Schaapspoort? Overbodige details?
Nee! Ook met het oog op de start van het winterwerk, blijkt dit bijbelgedeelte ons toch veel te zeggen te hebben.