Facebook Twitter Google Plus

Saulus - voorbereiding Heilig avondmaal


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:26 juni 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Schriftlezing Hand.9:1-9 en 22:3-10, 1Tim.1:12-17

Tekst Handelingen 9:9 "En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet."

Geen hap door je keel... Dat krijg je soms als er heftige dingen zijn gebeurd, of als de spanning te hoog is. Saulus van Tarsus is geveld door zijn ontmoeting met Jezus. Hij ziet niets, eet en drinkt niets. Is een "Saulusbekering" eigenlijk wel iets om jaloers op te zijn? En waarom is Saulus ten diepste zo ontdaan?