Facebook Twitter Google Plus

Staan in de vrijheid


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:17 oktober 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:C. vd Scheur (Eemnes)

Schriftlezing Rom. 6:1-8 en Gal.5:1-12

Tekst Galaten 5:1 "Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten."

Door het geloof is een christen bevrijd van zonde en schuld, niet door werken. Gratis en om niet gerechtvaardigd! Omdat we met Christus zijn gestorven èn met Hem zijn opgewekt tot een nieuw leven, zijn we dood, onaantastbaar voor de wet.

Maar als je dan toch weer terugkeert naar de wet en daardoor gerechtvaardigd wilt worden, zul je ook door de wet worden veroordeeld (Gal.3:10). Dan "raak je van Christus los en val je uit de genade" (Gal.5:4). Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk, kijk naar de vader die op de verloren zoon toe rende, hem met open armen ontving! "Wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan".
Leid christelijke vrijheid niet tot compromissen met de zonde? Nee, want wie voor de wet gestorven is, is levend geworden met Christus! En wie met Hem leeft en Hem liefheeft, bewaart Zijn geboden (Joh.14).

-------

Over de vrijheid van een christen (oorspronkelijk Duits: Von der Freiheit eines Christenmenschen) is een traktaat van Maarten Luther (1483-1546). Zoals de titel van het traktaat al aangeeft, beschrijft Maarten Luther hier de vrijheid die een christen heeft. Hij gebruikt daarbij de twee volgende stellingen als uitgangspunt:

1. Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan.

2. Een christen is in dienstbaarheid knecht van alle dingen en ieders onderdaan.

Het boek is hier te lezen (onderaan bij de O): maartenluther-nl.com