Facebook Twitter Google Plus

Uw woord is een lamp voor mijn voet


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:27 juni 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:H. Markus (Leerdam)

Schriftlezing Psalm 119: 105-112, 129-136 en 2Tim.3:14-17

Tekst v. 105 en 130 "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. ... Het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht."

Hoe blij zijn mensen als ze de Bijbel in hun eigen taal krijgen! En wij? De duivel kent het belang van Bijbellezen wel, in veel landen is zelfs het bezit ervan al strafbaar! Want het maakt ons zalig en leert ons hoe met God te leven (2 Tim.3).
De dichter van Ps 119 bezingt enthousiast de wet, maar is bescheiden over zichzelf. Weet zich afhankelijk van God. Heeft Zijn Woord nodig, zoals je in het donker (gevaar!) een lamp voor je voet nodig hebt. En Jezus kwam, als het Licht de wereld! Het opengaan van Gods Woord "geeft licht" v 130. Gaat open als een bloem, vraagt tijd, ruimte, geduld. De Heilige Geest opent onze ogen. Wij worden belemmerd, door geen zin, geen geloof, geen tijd of geen rust.

Wat helpt? Lezen! Horen! Overleggen! Bestuderen! Uit je hoofd leren! Vader, dank voor deze gave, levensvoedsel, hemelbrood.