Facebook Twitter Google Plus

Van jongs af aan geleerd - doopdienst


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:25 september 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

2Tim.3: 1-17

Wie is voor jou een voorbeeld (geweest) als het gaat over geloof? En zijn wij goede voorbeelden voor onze kinderen?

Paulus roept Timotheüs op om te blijven staan in het geloof en hij wijst hem er dan vooral op "van wíe hij het geleerd heeft" (v 14). Daarbij kent hij van jongs af de Heilige Schriften, die wijs maken tot zaligheid (v 15, 16).
Wat geven wij door aan de kinderen en jongeren van de gemeente? En hoe? Vandaag 6 nieuwe doopleden erbij. Werk aan de winkel!