Facebook Twitter Google Plus

Van ophouden weten (over het vierde gebod)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:25 juli 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:B.J.P. de Bruin (Middelburg)

Lezen Rom.14: 1-12, Lukas 6: 5-11, tekst v preek: Ex. 20: 8-11

Het vierde gebod leidt vaak tot vraag "wat er wel of niet mag op zondag". Maar is de gelijktrekking tussen sabbat en zondag terecht? Hoe ging het in de vroege kerk? (Gelovigen uit de heidenen versus uit de Joden). Romeinen 14: er zijn randzaken waarover je van mening kunt verschillen, maar doe het (of niet) "voor de Heere".

Let vooral op de vijfvoudige zegen van het sabbatsgebod:
Tijd voor God (Schepper, Bevrijder)
Tijd voor rust (relativeer werk, weet van ophouden)
Tijd voor iedereen (slaaf, slavin, koe, ezel) Tijd voor recht (sabbatsprincipe in sabbatsjaar, jubeljaar: wees royaal, vrijgevig, vergevingsgezind)
Tijd voor Jezus (de Heere van de sabbat, gekomen om vrijlating te prediken, rust te brengen!)
Op zondag "neem ik even de tijd" (kinderlied)

geciteerd Gebed om vrijheid