Facebook Twitter Google Plus

Van vrees naar vrede


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:21 april 2019
Kerk:Dorpskerk
Predikant:M. Maas (Dordrecht)

Johannes 20: 19-23
Johannes 14:23-27
Openbaring 1: 16-18

Tekst Johannes 20: 19
Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!

Thema: Van vrees naar vrede

Aanslag Utrecht.
Paasdag, Jezus leeft, gehoord, gezien, maar toch vrees bij de discipelen.
Jezus zoekt zijn discipelen op in de avond.
Discipelen zijn bevreesd voor de Joden, en ze geloven de woorden van de Here niet.
Vrees niet, het oude is voorbij. Wortel van angst is terug te voeren op het wantrouwen van de woorden van God.
Jezus zoekt je op in je angst, door de belemmeringen heen.
Jezus in het midden, Hij verdrijft de vrees. Hij geeft vrede.
Hoor en ontvang!