Facebook Twitter Google Plus

Velen zijn geroepen, weinigen geven gehoor


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:16 september 2018
Kerk:Dorpskerk
Predikant:E. van den Noort (Emst)

lezing: Matt 22 ; 1 - 14. DL II artikel 6 - 9

tekst: vs 14: want velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.

Dresscode. dagelijkse uitnodiging en onze weerstand. God straft: zie israels menorah in Rome afgebeeld. Op de bruiloft komen gereinigde zondaren. Oorzaak van verwerping. Gehoor geven aan de uitnodiging - is ook je eigen vuile kleed uitdoen. Verlangen naar onafgebroken dienen, uitverkoren om Gods eigendom te zijn.