Facebook Twitter Google Plus

Vertrouw op Gods beloften


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:25 juli 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:prop. J. Speksnijder (Gouda)

Lezing: Numeri 13:1-2, 17- en 14:1-11
Na een reis van twee jaar door de woestijn is het volk aangekomen aan de grens van het land Kanaän. De twaalf verkenners mogen als eersten gaan zien dat God inderdaad doet wat Hij belooft. Ze komen terug met een gemengde boodschap: het is wel een goed land, maar er wonen reuzen en maar liefst zeven verschillende volken!
Het volk komt in opstand en wil terug naar Egypte, onder leiding van een andere leider. Ze stellen God in een kwaad daglicht, alsof Hij niet hun welzijn op het oog zou hebben.

Geloven wij God op Zijn Woord? Vertrouwen wij op Zijn beloften? En hoe is dat bepalend voor hoe we reageren op de dingen die in ons leven gebeuren?

Preekvragen:
1 Waarom stuurde de Heere die verkenners?
2 Waarom reageerde het volk zo heftig op de boodschap van de verkenners?
3 Waarom werd de Heere zo boos op het volk? Was dat niet wat overdreven?
4 Waar wil de Heere ons toe oproepen met dit Bijbelgedeelte?