Facebook Twitter Google Plus

Vurig evangelie


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 8 juli 2018
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:C.G. Visser (Kootwijkerbroek)

Schriftlezing Handelingen 19: 8-20 en Efeze 6 vers 10-20

Tekst Handelingen 19: 20
Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.

Thema: Vurig evangelie

Een grote brand in Efeze. Het Evangelie bevestigd door buitengewone krachten in de Naam van Jezus Christus. De geestelijke strijd achter de schermen. De succesformule die Paulus gebruikt, mislukt bij de zeven zonen van Sceva. De boze geest is sterker dan zij. Wie ben jij? Waar wordt jouw leven door bepaald? Voor de vorm de Naam van Jezus noemen. Anti-goddelijke machten die je willen overweldigen. Bezet gebied zijn. Verslavingen in je leven. De boodschap van het Evangelie: Jezus is gekomen om onze Verlosser te zijn. In Jezus is alle houvast te vinden. Het vuur van het Evangelie brandt nog steeds.