Facebook Twitter Google Plus

Waar staat het dan?


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:22 januari 2023
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Schriftlezing: Mattheus 19: 1-12, Efeze 5: 18-33, H.C. vraag en antwoord 108 en 109.

De letterlijke betekenis van het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. God heeft Zijn geboden gegeven ten goede. Liefde is niet de enige basis onder een huwelijk. Trouw is het fundament. Zet jezelf vast op Christus die de bron is van de liefde, Hij is de sleutel tot een gelukkig huwelijksleven (Efeze 5). Zijn liefde is: gevende liefde, zorgzame liefde, vergevende liefde en Hij is duurzaam in trouw. Bekleedt u met Hem, trek Zijn trouw aan. Gebroken wereld en situaties. Hoofdlijn: gij zult niet echtbreken. Zijlijn: overspel en kwaadwillige verlating.

“Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen”. In Zijn naam is er genezing en heling.

 

De bijbehorende handout is hier te vinden:
https://www.hervormdbodegraven.nl/uploads/erediensten/2023/Hand-out%20Heid.Cat.%2041%20B.pdf