Facebook Twitter Google Plus

Wanneer ben je een goede discipel/ goede ouderling?


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:27 februari 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Schriftlezing: Johannes 8: 30-41
Tekst: 31 ... Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Opnieuw heeft zich een groep mensen om Jezus verzameld, "Joden die in Hem geloofden" (v31). Jezus wil hen leren wat Hem volgen en in Hem geloven werkelijk betekent: in Zijn woord blijven, dan zullen ze de waarheid kennen en de waarheid zal hen vrijheid geven. Over dat laatste woord, vrijheid, gaan ze in discussie, want ze zijn toch geen slaven? Zijn ze geen kinderen van Abraham, ja zelfs van God? (v33, 41). Maar Jezus wijst hen erop dat ze zo niet leven! Ze doen niet het goede, maar het kwade! Daarom zegt Hij dat ze uit de vader der leugen zijn, de duivel.

Als je in Jezus gelooft, laat je dan gezeggen, geef toe dat je een zondaar bent, want Jezus is juist gekomen voor wie ziek is! Probeer niet een betere versie van jezelf te zijn, maar laat Jezus je genezen. Gods Woord maakt werkelijk vrij!

Bevestiging Ambtsdragers
De broeders Jonkers en Lok werden herbevestigd in het ambt van ouderling. Na hun jawoord, op de vragen vanuit het formulier, kregen de broeders beiden een persoonlijke tekst mee:
Edwin Petrus Jonkers (Edwin): "Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij." (Spreuken 16: 20)
Maarten Lok (Maarten): "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen." (Johannes 15: 7)

Klik hier voor een verslag van de eredienst.