Facebook Twitter Google Plus

Wanneer zal Zijn glimlach mij begroeten? (Eeuwigheidszondag)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:21 november 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Het eigene van deze zondag, de ‘eeuwigheidszondag’: de namen worden genoemd van gemeenteleden die overleden zijn in het afgelopen kerkelijke jaar. De Schriftlezing is Psalm 42 en Openbaring 21:1-5. De tekst voor de preek is Psalm 42 vers 2b ‘zo smacht ook mijn ziel naar U, o God!’ We mogen uitzien naar de Dag van Christus’ komst in heerlijkheid. Het is ook de dag dat alle tranen van (uit) de ogen gewist zullen worden. Dat doet God! Trouwens... ook het Evangelie is Gods zakdoek.