Facebook Twitter Google Plus

Wat gaat aan het eten vooraf


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 3 juli 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A.J.R. Treur (Bodegraven)

Schriftlezing: Handelingen 9: 10-19

Tekst vers 19a: “En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan”.

Naast alles wat nodig is aan voorbereidingen om te kunnen eten, hangt het bovenal af van Gods inspanningen. En zo is het in dit Bijbelgedeelte ook. Er is gezaaid, Gos wil vrucht zien. Ook hier zijn licht, water, eten en liefde nodig om te kunnen groeien. Paulus wordt abrupt stilgezet, wordt van een vervolger een bidder. Ananias (de Heere is genadig) wordt door God naar Paulus toegestuurd. Ananias zoekt hem op en spreekt: “Saul, broeder”. Hij laat daarmee Gods handen zien, zegenend en liefdevol. En zo worden die handen ook vandaag opgelegd bij de bediening van het Heilig Avondmaal in de tekenen van brood en wijn. “Zuster, broeder, kom en eet en ontvang nieuwe kracht”. We mogen elkaar groeten en bemoedigen als gemeente.