Facebook Twitter Google Plus

Weer een zondeval


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:26 juni 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

schriftlezing Hand 5 : 32 vv

Over Ananias en Saffira, een nare geschiedenis, over liegen en bedriegen en die vreselijke straf. Past dit wel bij het christelijk geloof, bij de Heere Jezus? Wat een verschil met hoofdstuk 4.