Facebook Twitter Google Plus

Wie leidt ons leven?


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:29 januari 2023
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:H. Schipaanboord (Rotterdam)

Lezing: Esther 3:1-11, 5:9-14, 9:1-3.

Tekst: Esther 9:1
 
Kruispunten, keuzes... Het is niet altijd duidelijk welke kant je op moet. Wat is de wil van God? Willen we God betrekken in de keuzes die we maken?
 
Hoe ontdekken we Gods bedoeling met ons leven? In de geschiedenis van Esther is dat heel duidelijk. Geen opzienbarende wonderen zoals bij de uittocht uit Egypte, maar toch is er geen twijfel dat God hier Zijn plan aan het uitvoeren is. Hoewel de naam van God in het hele boek Esther niet voorkomt.
 
De mens wikt, maar God beschikt. De leiding van God gaat over grote dingen, maar ook over de kleinste details. Maar we moeten niet lijdelijk gaan zitten afwachten. Werken alsof alles van ons afhangt! En tegelijk vertrouwen dat alles van Gods voorzienigheid afhangt.
 
Hoe vinden we Gods leiding? Lees Zijn Woord, al krijg je niet altijd meteen concrete aanwijzingen. Bid om de leiding van de Heilige Geest. En let op wegen die God opent. Gebruik de adviezen van mede-Christenen. Gods leiding schakelt onze verantwoordelijkheid niet uit, maar in!
 
Zoals Esther voor haar volksgenoten pleitte bij koning Ahasveros, zo pleit Jezus voor Zijn kinderen aan het hemelse hof.
"Ken mij in al je wegen, en Ik zal je paden recht maken."