Facebook Twitter Google Plus

Vervuld met de Heilige Geest (Sing-in)


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:10 juni 2019
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Sing-in met meditatie 
Klik hier
voor de liturgie

Begintekst: "En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest." (Handelingen 2 vers 4a)
Schriftlezing: Efeze 5: 14 -21.

Wanneer bent u / ben jij voor het laatst dronken geweest? Op de 1e Pinksterdag zijn de discipelen dronken van de Heilige Geest. Vol van Jezus, vol van God! Wie wil dat ook? Vaak: 'Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak'. De Geest wil in ons wonen en maakt ons trouwe volgelingen van Jezus. Wie verlangt daar naar? Een christen met een lek. Daarom telkens weer vervulling van de Geest nodig. Zit je met een rietje of met een trechter in de kerk? Neem je trechter mee en je ontvangt veel! 1. Vruchtdragen, niet meer meedoen aan wat de Liefde om zeep helpt! 2. De gaven van de Geest. Doe mee aan het opbouwwerk: "Ik zit in de bouw!" Rode oortjes van het bijbelboek Efeze: Álle geestelijke zegen, rijkdom van de genade, rijkdom van de heerlijkheid, overweldige rijkdom van de genade, onnaspeurlijke rijkdom van Christus, wees kerels in het geloof (volwassen man).
Gewone christen is normaal? Veel meer te onvangen in Jezus, door de Heilige Geest! Zijn wij niet een te normale christen? Rietje of trechter? Waar spreken we over. Psalm 36 vers 2: Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken? Psalm 68 vers 2: Huppelen van zielevreugd... Maria en de dure mirre en de nuchtere Hollanders.
Vervuld met de Geest, gevolg: 1. Vreugdevol mens. 2. Liefdevol mens. 3. Verwachtingsvol mens. Een christen met een binnenpretje, want Jezus leeft! 

Klik hier voor een (foto)verslag van de Sing-in.