Facebook Twitter Google Plus

Zijn bloed over ons


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:19 maart 2023
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:C.J. Overeem (Woerden)

Lezing: Jeremia 31:33-37, Mattheüs 27:11-26, Handelingen 5:30-31.
Tekst: Mattheüs 27:25.
 
 
Naamsbekendheid is belangrijk in de politiek. Pilatus wordt in onze geloofsbelijdenis bij naam genoemd en daarom wordt zijn naam nog steeds over de hele wereld gehoord.
Hij heeft namens het Romeinse wereldrijk een onschuldige ter dood veroordeeld.
 
"Wat doe ik met Jezus, die Christus genoemd wordt?" (vers 22) Dat is ook voor ons een actuele en essentiële vraag.
Pilatus schuift de verantwoordelijkheid af, en de Joodse leiders nemen die op zich.
De tekst: "Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!" is in de geschiedenis vaak misbruikt. Maar eigenlijk, en wellicht door hen onbedoeld, belijden ze hier de kern van het Evangelie: het bloed van verzoening voor zondaren, voor vijanden!