Facebook Twitter Google Plus

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:12 juni 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.D.J.Wessels (Woudenberg)

(eerste deel zonder microfoon ivm technische problemen aan de installatie)

Schriftlezing Ezechiël 37:1-14
Tekst v.5 "Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen."

Wat mis ik als ik niet leef uit de Geest? Kort gezegd: alles! Want de Heilige Geest is de grote Uitdeler na Pasen.

Wat de Geest doet wordt ook al beschreven in het OT, in Ezechiël 37.

Ezechiël staat in een visioen midden in een massagraf vol beenderen. Zullen ze levend worden? En hoe dan? Door het Woord van God! Wil je Jezus' opstandingskracht ervaren? Dan moet je bij Zijn Woord zijn! Hij geeft geloof, Hij maakt levend!